Algemene voorwaarden

De bijgevoegde Algemene voorwaarden zijn op alle artikelen uit het assortiment en op elke aankoop van toepassing.

Alle handelsverrichtingen welke gesloten met ons cliënteel zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden. De consument erkent kennis genomen te hebben van bijgevoegde voorwaarden en wordt geacht deze te aanvaarden door het enkele feit zijn bestelling of andere geschreven overeenkomst. In deze overeenkomst vindt de gebruiker de contractuele regels terug aangaande het gebruik van de webshop van BIOAMOLES en de bestellingen die hij op dat ogenblik via BIOAMOLES overweegt te plaatsen.

Door het loutere bezoeken en raadplegen van Bioamoles of door het plaatsen van een bestelling via Bioamoles verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud ervan en wordt er telkens een nieuwe overeenkomst afgesloten. Bioamoles houdt zich eveneens het recht voor om de contractuele clausules te wijzigen, waarbij de publicatie op de site als kennisgeving van de wijziging geldt. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Andere voorwaarden (deze van de koper bijvoorbeeld) zullen bijgevolg nooit van toepassing zijn, tenzij Bioamoles voorafgaandelijk en schriftelijk met de afwijkende voorwaarde(n) akkoord ging.

 

De gebruiker erkent door de aanvaarding van de overeenkomst dat hij/zij:

a) voorafgaandelijk de mogelijkheid heeft gehad de overeenkomst - voorafgaandelijk aan de aanvaarding ervan - na te lezen
b) de mogelijkheid had inhoudelijk te onderhandelen over elke clausule afzonderlijk
c) de voorwaarden kon afdrukken of opslaan

De gebruiker aanvaardt dat het bewijs van diens voorafgaandelijke kennisname en voormelde onderhandeling door BIOAMOLES geleverd kan worden door de aanvaarding van de overeenkomst door de gebruiker.

 

 Klik hier om de algemene voorwaarden verder na te lezen.

Juridische informatie en privacy beleid